กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา  07.30 น.  ณ  สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร และคณะจัดงาน ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3

โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี หรือบุคคลในครอบครัว ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงตลอดจนสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ภายใต้ธีมงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น”

กิจกรรมประกอบด้วย  การเดิน-วิ่ง, การจัดบูธ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงของเด็กและเยาวชน  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย  องค์กรเครือข่ายแนวร่วมป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป จำนวน  3,000  คน