กิจกรรม “เพิ่มสุข ลดเศร้า รู้สึกเหงาให้มาจิตเวช” มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “เพิ่มสุข ลดเศร้า รู้สึกเหงาให้มาจิตเวช” มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่ผู้รับบริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นำโดย พญ.วัลลภา บุญพรหมมา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช และคุณผ่องศรี งามดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกันแต่งกายย้อนวัยนักเรียน นักศึกษา มอบความสุขให้แก่ผู้รับบริการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฝึกผ่อนคลายความเครียด การเพิ่มความสุขทางใจ ออกกำลังกายคลายเศร้า และจับสลากของรางวัล ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีความสุข รู้สึกสนุก และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก ขอบคุณหน่วยงานที่สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้ป่วย และขอบคุณโรงพยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดี