กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุททิดา  พัชรสุธาพิมล์ลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  Big Cleaning Day   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุททิดา  พัชรสุธาพิมล์ลักษณ  พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565   โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร แกนนำ 5 ส.ในหน่วยงาน  และเครือข่ายจิตอาสา บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น   ร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น  และบริเวณสะพานลอย เพื่อปรับภูมิทัศน์  รักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน  และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี  และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี