กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 นำโดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในด้านต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในด้านต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สำหรับครั้งต่อไปโรงพยาบาลขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้รับมอบป้ายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำเดือนมีนาคม 2562