กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง หรือแถบสีแดงเข้ม ให้กับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 5 ปี

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาดของโรค และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กอายุ 6 เดือน ถึง น้อยกว่า 5 ปี ความสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนี้ เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยโควิดเป็นเด็กอายุ 0 – 4 ปี จำนวน 3.6 แสนราย มีจำนวนประมาณแสนรายที่ต้องนอนโรงพยาบาล และมีอาการปอดบวมรุนแรงประมาณ 1 พันราย เสียชีวิต 65 ราย อัตราเสียชีวิต 0.01% โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็ก คือ วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง หรือแถบสีแดงเข้ม ฉีดในปริมาตร 0.2 ซีซี

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สร้างสุข วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นจึงจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง หรือแถบสีแดงเข้ม ให้กับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 5 ปี โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรม มีเด็กที่รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 39 คน คิดเป็น 45.34%  (จากลงทะเบียน 86 คน) และฉีดที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จำนวน 30 คน