กิจกรรม KKUIC THE INSIDER 5 “ Color Run, Fun in the Summer” (วิ่งสาดสี)

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานข้างศูนย์เอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ริมบึงศรีฐาน (ฝั่งตะวันตก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม KKUIC THE INSIDER 5 “ Color Run, Fun in the Summer” (วิ่งสาดสี) งานวิ่งการกุศลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีระยะทางแบ่งงออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และ 8.8 กิโลเมตร เน้นความสนุกสนานและประสบการณ์การวิ่งแบบใหม่ นอกจากนี้ ยังมีความสนุกจากคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มอารมณ์ดี แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น