กิจกรรม “Secret of love Season 4 รักออกแบบได้”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คลินิกวัยรุ่น, ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง, กลุ่มงานสูติกรรม และศูนย์พึ่งได้  ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “Secret of love Season 4 รักออกแบบได้” เนื่องในวันแห่งความรัก 2562   โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะชีวิต และสร้างความตระหนักให้วัยรุ่น ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภ์วัยรุ่น และการใช้สารเสพติด  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูทนิทรรศการ การประกวด Mr.&amiss Satety,  การแข่งขันวอลเลย์บอลแฟนซี,  กีฬามหาสนุกการแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาล และการเดินขบวนรณรงค์  จัดขึ้น ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ถนนศิลปสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น