ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุลศล  ที่บริจาคน้ำดื่ม รวมทั้งอาหาร เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุลศล  ที่บริจาคน้ำดื่ม รวมทั้งอาหาร เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  และเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีรายการ  ดังนี้

  1. บ.ไทยปรีดาการปิโตรเลียม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
  2. นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค
  3. คุณดุลยฉัตร สินทรัพย์ คุณจุฑามาศ ประทวนชัย คุณสันติภาพ ปานาไทย และคุณศิรินันท์ ภูตะเวช บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค/ นมกล่อง จำนวน 10 แพ็ค
  4. คุณนราพร เยาวฤทธิ์ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 5 ห่อ
  5. คุณทรรวรีก์ ศิลาจะโปะ  บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค  /และบริจาคเงิน จำนวน 1,000  บาท

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ