ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และอื่นๆ  สำหรับมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และอื่นๆ  สำหรับมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น    ดังนี้

– บริษัท ช คอร์เปอเรชั่น จำกัด  นำโดย  คุณธนวรรธน์  บุญพา (คุณชาติ)  ประธานบริษัท  มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

– คุณจิรายุ  ปรียานนท์  และครอบครัว  บริจาคมะพร้าวน้ำหอม  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน 100 ลูก (มูลค่า 2,000 บาท)  มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

– กลุ่มนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 30 แพ็ค

– คุณชลธิดา ยอดปรีชาวิจิตร   บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค

– คุณณัฐดนัย  แซ่ไหล  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง  ขนมเค้ก 50 ชิ้น และน้ำดื่ม 120 ขวด

– บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) มอบ เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 30 ml จำนวน 3,000 ชิ้น

– คุณพีรดา  วิโยธา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 150 แพ็ค และมาม่า,กาแฟ,กระดาษทิชชู่