ขอขอบพระคุณสายธารน้ำใจคลัสเตอร์ฟันน้ำนมสีชมพู ขณะนี้เพียงพอแล้ว จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อวัสดุทางการแพทย์