ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล ข้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ