ขอเชิญชาวโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ขอเชิญชาวโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 

            โดยกิจกรรมทำความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม (Big Cleaning Day) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร

 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล และบริเวณต่างๆ

 

การแต่งกาย : เสื้อสีฟ้า

 

  ***ในช่วงบ่าย ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทำความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม (Big Cleaning Day) ในหน่วยงานของตนเอง พร้อมกับเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน 5ส. จากกรรมการ ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561