ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี ! 200 ท่านแรก

ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี ! 200 ท่านแรก ในงานรณรงค์เนื่องในวันตับอักเสบโลก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น