ขอเชิญทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น (พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป)

การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง