ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

และพิธีเปิดศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น ณ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 1  ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป