ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 13

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

การแต่งกาย : เสื้อสีชมพู รพ.