ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น”

ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงส่งท่าน ผอ. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงส่งนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น “บุญผลา…มาพ้อกัน” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

และขอเชิญร่วมเดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการฯ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานละ 2 คน โดยส่งรายชื่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 1197 (บุคลากรสังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ส่งได้ที่สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โทร. 1125)