ขอเชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ส่งผลงานตีพิมพ์ หรือบทความทางวิชาการ

 

ขอเชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น
ส่งผลงานตีพิมพ์ หรือบทความทางวิชาการ นำเสนอองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ สาขาต่างๆ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
ตามรายละเอียดใน Link ที่แนบมา >>> คลิกที่นี่ <<<