ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครวิ่ง KRun ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563