ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต โดยเฉพาะกรุ๊ป A และ O

เนื่องจากขณะนี้ปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น ขาดแคลน ไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะกรุ๊ป A และ O จึงขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต

โดยบริจาคได้ที่…ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ
– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
– วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043 – 232555 ต่อ 4544