ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nutrition support team KKH (NST)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nutrition support team KKH (NST) โครงการพัฒนาระบบบริการด้านโภชนบำบัดผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น