ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การนำแนวคิด “Health Literacy” สู่การปฏิบัติ

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การนำแนวคิด “Health Literacy” สู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

 

สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 043 – 232555 ต่อ 1111 หรือคลิกที่นี่  https://bit.ly/2EbATEv