ขอเชิญร่วมกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อเสวนา โภชนาการที่ดีกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจโภชนาการ”

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน
ในหัวข้อเสวนา โภชนาการที่ดีกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ “สูงวัยใส่ใจโภชนาการ”
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป
ณ ลานกิจกรรม อาคารสิรินธร ชั้น 1
✨✨พบกับบูทกิจกรรมและรางวัลมากมายให้ทุกท่านเยี่ยมชม แล้วพบกันนะครับ ✨✨