ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเนื่องในเดือนวันแม่ สิงหาคม เย็บเต้านมเทียมและมอบของบริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ศูนย์มะเร็ง และศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทำดีเนื่องในเดือนวันแม่ สิงหาคม เย็บเต้านมเทียมและมอบของบริจาคเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์รักษ์เต้านม ชั้น 1 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น