ขอเชิญร่วมงานต้อนรับ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 14

ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น ร่วมงานต้อนรับ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 14 “โฮมฮัก…สู่เฮือนเฮา” ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา  06.45 น. – ผู้อำนวยการฯ พร้อมครอบครัว และผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เวลา  07.29 น. – คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล

เวลา  09.30 น. – พิธีถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

เวลา 11.00 น.  – งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย