ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.ขอนแก่น เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU เด็ก

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

 

และฟังธรรมะบรรยาย โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

 

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

หรือโอนร่วมทำบุญที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

บัญชีเลขที่ 405 – 0 – 82361 – 6

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่น”

*ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*

ส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่ 043 – 236042

หรือแจ้งทาง E-Mail address : [email protected] หรือไอดีไลน์ : prkkh

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 236042, 043 – 232555 ต่อ 1197 หรือ 061 – 2233435