ขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น

📢 ขอเชิญร่วมงาน…
✅ วันครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)
✅ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
✅ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 –12.00 น.
ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี