ขอเชิญร่วมบริจาค แคมเปญ .19 ต้านโควิด-19 สมทบการปรับปรุงเพิ่มห้องความดันลบ

 

ขอเชิญร่วมบริจาค แคมเปญ .19 ต้านโควิด-19 สมทบการปรับปรุงเพิ่มห้องความดันลบ