ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค “รู้รอบ ครอบคลุม”

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค “รู้รอบ ครอบคลุม” และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทางวิสัญญี ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม : https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/04/หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ-12-14-มิย-62-1.pdf

ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียด : https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/04/กำหนดการและรายละเอียดการลงทะเบียน.pdf