ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยาย ในหัวข้อ “ทำงานให้สตรอง ต้องครองด้วยสติ”

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมฟังธรรมะบรรยาย รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ทำงานให้สตรอง ต้องครองด้วยสติ” โดย พระครูสุธี คัมภีรญาณ (ดร.พระมหาประมวล ฐานทตฺโต) ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.