ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พิธีมอบ “อาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส และพิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ชาตกาล (พระครูสิริสารธรรม)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

พิธีมอบ “อาคารผู้ป่วยใน” โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

และพิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ชาตกาล (พระครูสิริสารธรรม)

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น.

ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส