ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น (ประจำปี 2563)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น
และฟังธรรมะบรรยาย โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น
โอนร่วมทำบุญได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น
บัญชีเลขที่ 405 – 0 – 71334 – 9
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น”
ส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จไปที่
Fax : 043 – 236042
ID Line : prkkh
(เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 236042, 043 – 009900 ต่อ 1197