ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ และญาติ เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนผู้คลอด” Companionship & KHON KAEN Hospital

ห้องคลอด โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ และญาติ เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนผู้คลอด” Companionship & KHON KAEN Hospital

เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ มีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอด และทารกในครรภ์ อย่างปลอดภัย อนุญาตให้ “เพื่อนผู้คลอด” ได้มีบทบาทในการสนับสนุนระหว่างการคลอด และสามารถเฝ้าได้ตลอด

 

เกณฑ์การเข้าร่วม

1. เพื่อนผู้คลอดเพศหญิง (มารดา พี่สาว น้องสาว และญาติ)

2. หญิงตั้งครรภ์จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพ่อแม่ แผนกฝากครรภ์ รพ.ขอนแก่น

3. หญิงตั้งครรภ์จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ DAT แผนกฝากครรภ์ รพ.ขอนแก่น

4. หญิงตั้งครรภ์จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความปวด ห้องคลอด รพ.ขอนแก่น

5. สามารถคลอดทางช่องคลอด

 

สมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราณี นามหานวล ห้องคลอด อาคารสิรินธร ชั้น 2 โทร. 043-009900 ต่อ 1701, 1704 มือถือ 081-5450504