ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค” 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค”
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น.