ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 “Meta R2R to Value Based Healthcare”

ขอนแก่นพร้อมเต็มที่รับการประชุมวิชาการ R2R

ดร.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 เชื่อมั่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 “Meta R2R to Value Based Healthcare” ด้วยภาพลักษณ์เมืองแห่ง MICE City ที่มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางแห่งการประชุมสัมมนาในภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนและรายละเอียดโครงการ  https://mophconf.moph.go.th/r2r/register/index

https://youtu.be/7xHrIuA2XAQ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ​ และพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล​ สมัครเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการ เข้าประกวด ในการประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 “การเฝ้าระวังฯ และการประกันคุณภาพการทดสอบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ”
 
กำหนดจัดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ฟรีค่าลงทะเบียน !!
 
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถลงทะเบียน ผ่านระบบ Online โดย แสกน QR Code หรือตามลิงค์ข้างล่างนี้ ภายในวันที่​ 3​ กรกฎาคม​สำหรับการส่งผลงาน​ และภายในวันที่​ 5​ กรกฎาคม 2562​
 
ลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzuDyM221L6b0rGJsYtuTD5Fh_EKZW5dl18ytPwDcVFSnbg/viewform
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ  โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

ลงทะเบียนที่นี่  คลิก!!