ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ​ และพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล​ สมัครเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการ เข้าประกวด ในการประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 “การเฝ้าระวังฯ และการประกันคุณภาพการทดสอบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ”
 
กำหนดจัดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ฟรีค่าลงทะเบียน !!
 
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถลงทะเบียน ผ่านระบบ Online โดย แสกน QR Code หรือตามลิงค์ข้างล่างนี้ ภายในวันที่​ 3​ กรกฎาคม​สำหรับการส่งผลงาน​ และภายในวันที่​ 5​ กรกฎาคม 2562​
 
ลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzuDyM221L6b0rGJsYtuTD5Fh_EKZW5dl18ytPwDcVFSnbg/viewform
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม