ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ  โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

ลงทะเบียนที่นี่  คลิก!!