ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Isan Critical Care Forum and 3rd Khon Kaen Critical Care Congress

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Isan Critical Care Forum and 3rd Khon Kaen Critical Care Congress ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น