ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้ดูแลทารกแรกเกิด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Neonatal resuscitation Program” ปี 2566

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้ดูแลทารกแรกเกิด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Neonatal resuscitation Program” ปี 2566

 

สมัครอบรม (ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566) คลิก  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANaYJNOf3Jy81lxr6dgEO-refBXXV6qc6uLpwspaMEC9I7w/viewform

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทารกแรกเกิด โทร. 043-009900 ต่อ 3852