ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลขอนแก่น แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2561