ขอแสดงความชื่นชมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คลินิกนมแม่

 

คนไข้ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คลินิกนมแม่ ที่ให้คำแนะนำ และบริการดี