ขอแสดงความชื่นชม “คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น”

ขอแสดงความชื่นชม “คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น” ที่ไปร่วมชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี