ขอแสดงความชื่นชม “คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก”

ขอแสดงความชื่นชม “คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก” ที่ได้ร่วมกันดูแลรักษา ดช.ชนกันติ์ ปลั่งกลาง ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต ซึ่งมีอายุครรภ์เพียง 24 สัปดาห์ และมีน้ำหนักตัวเพียง 770 กรัม กระทั่งได้รับโอกาสให้กลับบ้านไปใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดั่งเช่นเด็กทั่วไป รวมทั้งยังให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลเป็นอย่างดี