ขอแสดงความชื่นชม คุณบุษกร วรไวย์ เก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของได้

23 กันยายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม คุณบุษกร วรไวย์ ญาติผู้ป่วย ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีเงินอยู่ในกระเป๋า จำนวน 7,900 บาท จึงนำมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งคืนเจ้าของ คือนายหลวง แก้วกัญญา เป็นที่เรียบร้อย