ขอแสดงความชื่นชม คุณสุกัญญา ยมภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอแสดงความชื่นชม คุณสุกัญญา ยมภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้ป่วยที่ทำหล่นหายได้ ในระหว่างที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งในกระเป๋ามีเงินจำนวน 10,000.- บาท