ขอแสดงความชื่นชม “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ

ขอแสดงความชื่นชม “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ  มอบโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ