ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คุณธีระภัทร แก้วคำภา

ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คุณธีระภัทร แก้วคำภา  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ จนพบผู้มีพิรุธ จะขโมยรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่