ขอแสดงความยินดีกับคุณเทพี สีหานู

ขอแสดงความยินดี กับ
คุณเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ได้รับรางวัล “อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น” คนดี ศรี สบช. จากสถาบันพระบรมราชชนก