ขอแสดงความยินดีกับคุณเยาวเรศ คำมะนาด หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

ขอแสดงความยินดีกับคุณเยาวเรศ คำมะนาด หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ 65 ปี