ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 จัดขึ้น ณ โรงแรมรำชำวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล ขอนแก่น ดังนี้
1. พว.ศิราณี คำอู ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยเชิงบูรณาการ
2. พว.รัตนา ทองแจ่ม ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยระดับปฏิบัติการ
3. พว.ชัยวัฒน์ ไชยกาศ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยระดับพื้นฐาน